Deutsch   Kashubian   English   polski  

search Proper query syntax

Collection Description: Scientific Works

Number of publications in collection: 575

frequently read publications
  1. Radioterapia i chemioterapia chorych na raka szyjki i trzonu macicy : wybrane aspekty kliniczne i dozymetryczne [12097]
  2. Technologia robót torowych [7754]
  3. Selected problems of stability of steel structures [4512]
  4. Annales Academiae Medicae Gedanensis, 2009, supl. 2 : Algorytm leczenia powikłań gojenia się ran pooperacyjnych i ropnego zapalenia śródpiersia po operacjach kardiochirurgicznych = Algorithm dealing with the treatment of healing wound complications and mediastinitis after cardiac surgeries [4475]
  5. Wpływ rodzaju nośnika oraz właściwości fizykochemicznych terpenów na ich przenikanie do warstw skóry ludzkiej [4307]
  6. Bezczujnikowe sterowanie trakcyjnym silnikiem synchronicznym z magnesami trwałymi zagłębionymi w wirniku [3965]
  7. Kleszcze (Acari, Ixodidae) jako przenosiciele patogenów rozwijających się chorób infekcyjnych i inwazyjnych ("Emerging Infectious Diseases") na terenie Polski [3449]
  8. Annales Academiae Medicae Gedanensis, 2007, supl. 8 : Ocena termoablacji prądem wysokiej częstotliwości jako metody leczenia nieoperacyjnych przerzutów raka jelita grubego do wątroby [3279]
  9. Annales Academiae Medicae Gedanensis, 2010, supl. 9 : Stan odżywienia a wybrane czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego u pacjentów przewlekle leczonych za pomocą hemodializy oraz dializy otrzewnowej = Nutritional status and selected cardio-vascular risk factors in patients on maintenance hemodialysis and peritoneal dialysis [3079]
  10. Adipokiny prozapalne i przeciwzapalne oraz czynniki stymulujące włóknienie narządów w przewlekłym zapaleniu trzustki [3047]

more

Loading...