Deutsch   Kashubian   polski   English  

search Proper query syntax

Collection Description: Scientific Works

Number of publications in collection: 569

frequently read publications
  1. Radioterapia i chemioterapia chorych na raka szyjki i trzonu macicy : wybrane aspekty kliniczne i dozymetryczne [10577]
  2. Annales Academiae Medicae Gedanensis, 2009, supl. 2 : Algorytm leczenia powikłań gojenia się ran pooperacyjnych i ropnego zapalenia śródpiersia po operacjach kardiochirurgicznych = Algorithm dealing with the treatment of healing wound complications and mediastinitis after cardiac surgeries [4351]
  3. Technologia robót torowych [4220]
  4. Wpływ rodzaju nośnika oraz właściwości fizykochemicznych terpenów na ich przenikanie do warstw skóry ludzkiej [4150]
  5. Bezczujnikowe sterowanie trakcyjnym silnikiem synchronicznym z magnesami trwałymi zagłębionymi w wirniku [3345]
  6. Annales Academiae Medicae Gedanensis, 2007, supl. 8 : Ocena termoablacji prądem wysokiej częstotliwości jako metody leczenia nieoperacyjnych przerzutów raka jelita grubego do wątroby [3160]
  7. Kleszcze (Acari, Ixodidae) jako przenosiciele patogenów rozwijających się chorób infekcyjnych i inwazyjnych ("Emerging Infectious Diseases") na terenie Polski [3137]
  8. Annales Academiae Medicae Gedanensis, 2010, supl. 9 : Stan odżywienia a wybrane czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego u pacjentów przewlekle leczonych za pomocą hemodializy oraz dializy otrzewnowej = Nutritional status and selected cardio-vascular risk factors in patients on maintenance hemodialysis and peritoneal dialysis [2997]
  9. Adipokiny prozapalne i przeciwzapalne oraz czynniki stymulujące włóknienie narządów w przewlekłym zapaleniu trzustki [2858]
  10. Annales Academiae Medicae Gedanensis, 2005, supl. 4 : Analityczne aspekty badania substancji fizjologicznie aktywnych pochodzenia naturalnego metodą TLC i HPTLC [2827]

more

Loading...