Deutsch   Kashubian   English   polski  

search Proper query syntax

Collection Description: Akademia Muzyczna w Gdańsku

Akademia Muzyczna w Gdańsku

Number of publications in collection: 1355

frequently read publications
  1. Polskie kolędy i pastorałki starodawne i współczesne : na fortepian z tekstem / zebrał i zharmonizował Bolesław Wallek Walewski [760]
  2. 5 Pieśni : 1)"Panie miłosierny" ; 2)"Do Boga" / sł. W. Bełza ; 3)"Pod Twoją obronę" ; 4)"Wierzymy Panie" / sł. K. Greczyn ; 5)"Witaj gwiazdo morza" : w układzie na 1, 2 głosy z towarzyszeniem organów lub harmonium [534]
  3. Mały podręcznik do nauki chorału gregoriańskiego w szkołach organistowskich, seminariach i chórach kościelnych [522]
  4. JÓZEF PIŁSUDSKI i jego legiony w muzyce i pieśni : monografia zbiorowa / pod red. Mateusza Glińskiego [513]
  5. Rys historyczny opery polskiej poprzedzony szczegółowym poglądem na dzieje muzyki dramatycznej powszechnej [512]
  6. Muzyka Podhala = La Musique du Podhale / zebrał i ułożył Stanisław Mierczyński ; ilustrowała Zofja Stryjeńska ; wstęp napisał Karol Szymanowski [502]
  7. Czuwaj : pieśni harcerskie : w układzie na 2 głosy [427]
  8. Nie wydane dotychczas pamiątki po Chopinie : listy Chopina do rodziny i rodziny do niego : listy pani Sand i jej córki : listy Wodzińskich : listy uczennic i znajomych Chopina : korespondencja p. Stirling : rozmaitości / oprac. Mieczysław Karłowicz [414]
  9. Puszcza Kurpiowska w pieśni : cz. 2, [zesz. 1] [362]
  10. Księga pamiątkowa ku czci prof. dr Adolfa Chybińskiego : oprac. przez uczniów i przyjaciół z okazji 50 rocznicy urodzin i 25 rocznicy jego pracy naukowej : (1880-1905-1930) / wstęp : H. Feicht, B. Wójcik-Keuprulian, M. Szczepańska [361]

more

Loading...