Deutsch   Kashubian   English   polski  

search Proper query syntax

Collection Description: Habilitations

Number of publications in collection: 392

frequently read publications
  1. Radioterapia i chemioterapia chorych na raka szyjki i trzonu macicy : wybrane aspekty kliniczne i dozymetryczne [14586]
  2. Annales Academiae Medicae Gedanensis, 2009, supl. 2 : Algorytm leczenia powikłań gojenia się ran pooperacyjnych i ropnego zapalenia śródpiersia po operacjach kardiochirurgicznych = Algorithm dealing with the treatment of healing wound complications and mediastinitis after cardiac surgeries [4855]
  3. Wpływ rodzaju nośnika oraz właściwości fizykochemicznych terpenów na ich przenikanie do warstw skóry ludzkiej [4668]
  4. Kleszcze (Acari, Ixodidae) jako przenosiciele patogenów rozwijających się chorób infekcyjnych i inwazyjnych ("Emerging Infectious Diseases") na terenie Polski [4134]
  5. Metabolity nikotynamidu i ich rola w fizjologii i patologii człowieka [3776]
  6. Annales Academiae Medicae Gedanensis, 2007, supl. 8 : Ocena termoablacji prądem wysokiej częstotliwości jako metody leczenia nieoperacyjnych przerzutów raka jelita grubego do wątroby [3738]
  7. Annales Academiae Medicae Gedanensis, 2007, supl. 1 : Proces medykalizacji szpitali gdańskich : aspekty socjalne, prawne i ekonomiczne (1755-1874) [3651]
  8. Annales Academiae Medicae Gedanensis, 2005, supl. 4 : Analityczne aspekty badania substancji fizjologicznie aktywnych pochodzenia naturalnego metodą TLC i HPTLC [3231]
  9. Annales Academiae Medicae Gedanensis, 2010, supl. 9 : Stan odżywienia a wybrane czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego u pacjentów przewlekle leczonych za pomocą hemodializy oraz dializy otrzewnowej = Nutritional status and selected cardio-vascular risk factors in patients on maintenance hemodialysis and peritoneal dialysis [3229]
  10. Adipokiny prozapalne i przeciwzapalne oraz czynniki stymulujące włóknienie narządów w przewlekłym zapaleniu trzustki [3213]

more

Loading...