Deutsch   Kashubian   English   polski  

statistics

Number of publications: 78421

Readers on-line: 21

Total number of users since Dec 1, 2009: 14558406

Frequently read publications : Educational materials

Page1of88 pages

1 | 2 | 3 | ...
 1. Termodynamika. Zadania i przykłady obliczniowe [277534]
 2. Termodynamika [193796]
 3. Geometria wykreślna. Zadania testowe [188239]
 4. Diagnostyka laboratoryjna. T. 1 [153258]
 5. Metaloznawstwo: materiały do ćwiczeń laboratoryjnych [150063]
 6. Metaloznawstwo [117289]
 7. Wymiana i wymienniki ciepła [82208]
 8. Technologia metali. Laboratorium [70716]
 9. Geometria wykreślna w zadaniach [62550]
 10. Ćwiczenia z geometrii wykreślnej [51917]
 11. Macroscopic and mesoscopic modelling of strain localization in concrete [41988]
 12. Ćwiczenia z analizy tolerancji maszyn [33453]
 13. Laboratorium metrologii warsztatowej i inżynierii jakości [30890]
 14. Maszyny elektryczne wokół nas. Zastosowanie, budowa, modelowanie, charakterystyki, projektowanie [28410]
 15. Laboratorium Podstaw Energoelektroniki [27155]
 16. Drogi szynowe [26959]
 17. Przebieg ciąż i porodów po amniopunkcji genetycznej [26651]
 18. Ocena cytotoksycznego działania menadionu, wodoronadtlenku tert-butylu i nadtlenku wodoru w komórkach choriocarcinoma [23797]
 19. Biomateriały [22590]
 20. Konstrukcje cieni [21730]
 21. Ocena wyników leczenia oraz jakości życia chorych po intensywnej terapii w stanach zagrożenia życia [19589]
 22. Zeszyt do ćwiczeń laboratoryjnych z mechaniki gruntów [19079]
 23. Leczenie przerzutów nowotworowych do kośćca radioizotopami : korelacje kliniczne i radiologiczne [18694]
 24. Długość cyklu obrotowego i finansowego a efektywność funkcjonowania firmy na przykładzie branży motoryzacyjnej [18554]
 25. Ocena funkcji kończyny górnej po leczeniu urazowych uszkodzeń nerwu pośrodkowego, łokciowego i promieniowego [18184]