Deutsch   Kashubian   English   polski  

statistics

Number of publications: 78734

Readers on-line: 56

Total number of users since Dec 1, 2009: 14701451

Frequently read publications : 13. Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni

Page1of4 pages

1 | 2 | 3 | ...
 1. Lud Nadrabski : od Gdowa po Bochnię : obraz etnograficzny [2209]
 2. Praxis evangeliorum dominicalium & festivalium : Das ist: Einfältige Erklärung und nützliche Betrachtung der Evangelien [...] geprediget durch Martinum Möllerum... [1399]
 3. Abrahams Tros Fotspar, wisabe uti Patriarkernas och Profeternas Lefwernes Beskrifningar i Gamla Testamentets Skrifter [1345]
 4. Słownik języka polskiego podług Lindego i innych nowszych źródeł. T. 1 / wypracowany przez E. Rykaczewskiego [1269]
 5. Promptuarium Legum Et Constitutionum Regni ac Magni Ducatus Lithuaniae Ad Faciliorem Ingentis Voluminis Multa Annorum seriè adulti Indagationem In Capita [...] Ex Mandato et Privilegio S.R.M. Dispositum [1199]
 6. Słownik języka pomorskiego czyli kaszubskiego [1162]
 7. Słownik języka polskiego podług Lindego i innych nowszych źródeł. T. 2 / wypracowany przez E. Rykaczewskiego [1129]
 8. Biblia to iest Księgi Starego i Nowego Testamentu (...). [T. 1] / przez D. Jakuba Wujka z Wągrowca [1091]
 9. Historya literatury polskiey wystawiona w spisie dzieł drukiem ogłoszonych. T. 2 [1010]
 10. Sprawozdanie Izby Przemysłowo-Handlowej w Gdyni za rok 1935 [940]
 11. Dzieje Polski illustrowane. T. 4 / napisał August Sokołowski ; z współudz. Adolfa Inlendera ; z il. Jana Matejki [et al.] [918]
 12. Historya narodu polskiego. T. 1, cz. 2 [901]
 13. Historya literatury polskiey wystawiona w spisie dzieł drukiem ogłoszonych. T. 1 [859]
 14. Biblia to iest Księgi Starego i Nowego Testamentu (...). [T. 2] / przez D. Jakuba Wujka z Wągrowca [849]
 15. Historya narodu polskiego. T. 1, cz. 1 [820]
 16. Lud : jego zwyczaje, sposób życia, mowa, podania, przysłowia, obrzędy, gusła, zabawy, pieśni, muzyka i tańce. Ser. 20, Radomskie. Cz. 1 [799]
 17. Jerozolima wyzwolona Torkwata Tassa. T. 1 / przekład Ludwika Kamińskiego [793]
 18. Wśród nocy i lodów : norweska wyprawa podbiegunowa, 1893-1896. T. 1 [792]
 19. Apocalypsis to iest : Dziwna spráwá skrytych táiemnic Páńskich, ktore Janowi świętemu, gdy był wygnan prze wyznánie wiáry świętey ná wysep kthory zwano Patmos, przez widzenia y przez Anyoły rozlicznie zwiástowáne były [759]
 20. Wśród nocy i lodów : norweska wyprawa podbiegunowa, 1893-1896. T.2 [670]
 21. Dzieje panowania Zygmunta III, króla polskiego. T. 1 [668]
 22. Kształcenie woli [654]
 23. Polen [645]
 24. Lustracye królewszczyzn ziem ruskich, Wołynia, Podola i Ukrainy z piérwszéj połowy XVII wieku / wydał Aleksander Jabłonowski [625]
 25. Poddaństwo kobiet [601]