Deutsch   Kashubian   English   polski  

statistics

Number of publications: 79390

Readers on-line: 120

Total number of users since Dec 1, 2009: 15252084

Frequently read publications : 13. Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni

Page1of4 pages

1 | 2 | 3 | ...
 1. Lud Nadrabski : od Gdowa po Bochnię : obraz etnograficzny [2274]
 2. Praxis evangeliorum dominicalium & festivalium : Das ist: Einfältige Erklärung und nützliche Betrachtung der Evangelien [...] geprediget durch Martinum Möllerum... [1399]
 3. Abrahams Tros Fotspar, wisabe uti Patriarkernas och Profeternas Lefwernes Beskrifningar i Gamla Testamentets Skrifter [1345]
 4. Słownik języka polskiego podług Lindego i innych nowszych źródeł. T. 1 / wypracowany przez E. Rykaczewskiego [1270]
 5. Słownik języka pomorskiego czyli kaszubskiego [1236]
 6. Promptuarium Legum Et Constitutionum Regni ac Magni Ducatus Lithuaniae Ad Faciliorem Ingentis Voluminis Multa Annorum seriè adulti Indagationem In Capita [...] Ex Mandato et Privilegio S.R.M. Dispositum [1199]
 7. Słownik języka polskiego podług Lindego i innych nowszych źródeł. T. 2 / wypracowany przez E. Rykaczewskiego [1135]
 8. Biblia to iest Księgi Starego i Nowego Testamentu (...). [T. 1] / przez D. Jakuba Wujka z Wągrowca [1129]
 9. Sprawozdanie Izby Przemysłowo-Handlowej w Gdyni za rok 1935 [1051]
 10. Historya narodu polskiego. T. 1, cz. 1 [1025]
 11. Historya literatury polskiey wystawiona w spisie dzieł drukiem ogłoszonych. T. 2 [1011]
 12. Dzieje Polski illustrowane. T. 4 / napisał August Sokołowski ; z współudz. Adolfa Inlendera ; z il. Jana Matejki [et al.] [922]
 13. Historya narodu polskiego. T. 1, cz. 2 [905]
 14. Historya literatury polskiey wystawiona w spisie dzieł drukiem ogłoszonych. T. 1 [859]
 15. Biblia to iest Księgi Starego i Nowego Testamentu (...). [T. 2] / przez D. Jakuba Wujka z Wągrowca [854]
 16. Wśród nocy i lodów : norweska wyprawa podbiegunowa, 1893-1896. T. 1 [808]
 17. Lud : jego zwyczaje, sposób życia, mowa, podania, przysłowia, obrzędy, gusła, zabawy, pieśni, muzyka i tańce. Ser. 20, Radomskie. Cz. 1 [805]
 18. Jerozolima wyzwolona Torkwata Tassa. T. 1 / przekład Ludwika Kamińskiego [804]
 19. Apocalypsis to iest : Dziwna spráwá skrytych táiemnic Páńskich, ktore Janowi świętemu, gdy był wygnan prze wyznánie wiáry świętey ná wysep kthory zwano Patmos, przez widzenia y przez Anyoły rozlicznie zwiástowáne były [763]
 20. Polen [675]
 21. Wśród nocy i lodów : norweska wyprawa podbiegunowa, 1893-1896. T.2 [671]
 22. Dzieje panowania Zygmunta III, króla polskiego. T. 1 [671]
 23. Kształcenie woli [663]
 24. Poddaństwo kobiet [649]
 25. Lustracye królewszczyzn ziem ruskich, Wołynia, Podola i Ukrainy z piérwszéj połowy XVII wieku / wydał Aleksander Jabłonowski [634]