Deutsch   Kashubian   English   polski  

Similar to edition
Inauguracja roku akademickiego 1961/62 w PG, cz. 1: relacja [dokument dźwiękowy]
Found : 626
View:
1. 

Inauguracja roku akademickiego 1981/82: relacja [dokument dźwiękowy]

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Inauguracja roku akademickiego 1964/65 w PG: sprawozdanie [dokument dźwiękowy]

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Inauguracja roku akademickiego 1961/62 w PG, cz.2: relacja

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Inauguracja roku akademickiego 1981/82 w PG: relacja [dokument dźwiękowy]

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Wmurowanie kamienia węgielnego pod gmach Instytutu Okrętowego: relacja [dokument dźwiękowy]

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Inauguracja roku akademickiego 1982/83 w PG: transmisja z Auli PG [dokument dźwiękowy]

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Konferencja sprawozdawczo-wyborcza Rady Okręgowej ZSP w Gdańsku: relacja [dokument dźwiękowy]

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Wieczornica z okazji X-lecia SAR: relacja [dokument dźwiękowy]

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Obchody XV-lecia powstania Studium Wojskowego w PG: sprawozdanie [dokument dźwiękowy]

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Posiedzenie Senatu PG z okazji "Dnia PG": relacja [dokument dźwiękowy]

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Wmurowanie kamienia węgielnego pod budynek Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Gdańskiego: relacja [dokument dźwiękowy]

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Grudzień '70: wypowiedzi rektora PG: relacja [dokument dźwiękowy]

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Akademia kończąca obchody XV-lecia ZSP w środowisku gdańskim: relacja [dokument dźwiękowy]

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Program inaugurujący c.d. [dokument dźwiękowy]

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Program inaugurujący c.d. [dokument dźwiękowy]

Find similar objects  |  Add to bibliography