Deutsch   Kashubian   English   polski  


Dla autorów

Celem Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej jest ochrona i udostępnianie zbiorów stanowiących bezcenne dziedzictwo kulturowe Pomorza, Polski i Europy. Dodatkowo wysoki nacisk kładziemy na udostępnianie materiałów dydaktycznych i naukowych stanowiących podstawy dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

Zachęcamy do udostępniania w PBC Państwa skryptów, monografii, materiałów konferencyjnych, artykułów z czasopism naukowych, itp. Wszystkie materiały udostępniamy zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Na życzenie autora możemy wprowadzić ograniczenia w dostępie do udostępnianych materiałów (hasłem lub ograniczeniem zakresu udostępniania do wydzielonej podsieci).

Zasady udostępniania w PBC:

Zasady dla Politechniki Gdańskiej

Materiały można udostępnić bezpośrednio w Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej po podpisaniu stosownego oświadczenia (link) lub po przejściu procedury wydawniczej i podpisaniu stosownej umowy w Wydawnictwie Politechniki Gdańskiej

Po więcej szczegółów zapraszamy do kontatku z Sekcją Budowy Zbiorów Cyfrowych i Multimedialnych Biblioteki Głównej PG.

Anna Szymańska:

tel: 58 347 10 99

email: pbc@pg.gda.pl

Wzór oświadczenia licencjonodawcy do pobrania