Kolekcja

Projekt Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Kolekcja obejmuje zbiory, których digitalizacja możliwa była dzięki poddaniu ich gruntownej kosnerwacji. Konserwacja tych zbiorów została dofinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu „Dziedzictwo Kuturowe – piorytet 6 – Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego”.

Kolekcje

podrzędne

Kolekcji (0)

Obiekty

Ostatnio dodane

Obiekty

Najczęściej oglądane

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji