Object structure

Title:

CYMELIA Z ZASOBÓW PAN BIBLIOTEKI GDAŃSKIEJ W POMORSKIEJ BIBLIOTECE CYFROWEJ

Subject and Keywords:

Bibliotheca Senatus Gedanensis ; rękopisy muzyczne ; neumy ; makulatura introligatorska ; inkunabuły ; stare druki ; fotografie ; Trachtenbuch ; marginalia ; astronomia ; Kościół Mariacki ; Kościół św. Jana ; oprawy zabytkowe ; Jan Bernard Bonifacio ; Europejski Fundusz Rozwoj Regionalnego ; Regionalny Program Operacyjny ; Województwo Pomorskie ; skarby biblioteki ; Hrotsuitha ; Johannes Hevelius ; Tycho Brahe ; Hans Weigel ; Jost Amman

Description:

W ramach utworzonego w 2008 roku konsorcjum bibliotek naukowych i instytucji kultury Pomorza powstał projekt <b>Pomorska Biblioteka Cyfrowa</b> współfinansowany ze środków europejskich z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego. Projekt realizowano w latach 2009 – 2012, a jego głównym celem było stworzenie powszechnego, nieograniczonego dostępu na platformie cyfrowej do różnego rodzaju zasobów, zarówno tych najstarszych, jak też najnowszych, przechowywanych we wspomnianych instytucjach. Partnerzy konsorcjum bibliotek otrzymali za koncepcję i realizację projektu Pomorska Biblioteka Cyfrowa wyróżnienie <b>Pozytywista Roku 2011</b> w kategorii Kultura i sztuka.Zbiory udostępnione w PBC przez Bibliotekę Gdańską to przede wszystkim rękopisy, stare druki, zbiory graficzne, muzyczne, dokumenty życia społecznego, oraz druki XIX i XX wieku. W 10. rocznicę członkostwa Polski w Unii Europejskiej pokazujemy na wystawie <b>Cymelia z zasobów PAN Biblioteki Gdańskiej w Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej</b>.

Date:

2014

Resource Type:

rękopis ; rękopis muzyczny ; stary druk ; fotografia

Format:

image/x.djvu ; text/html

Rights Management:

Domena publiczna