Object

This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.
This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.

Title: Annales Academiae Medicae Gedanensis, 2004, supl. 4:Ocena wpływu L-karnityny i propionylo-L-karnityny na metabolizm mięśnia sercowego i funkcję układu krążenia w okresie okołooperacyjnym u chorych z cukrzycą poddanych operacji pomostowania naczyń wieńcowych w krążeniu pozaustrojowym : rozprawa habilitacyjna = Influence of L-carnitine and propionyl-L-carnitine on myocardial metabolism and perioperative hemodynamic function in diabetic patients submitted to cardiopulmonary bypass coronary operations

Objects Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information