Title:

Wymiana i wymienniki ciepła

Creator:

Pudlik, Wiesław

Subject and Keywords:

wymienniki ciepła ; promieniowanie gazów ; wzory kryterialne ; przenikanie ciepła ; ćwiczenia ; wrzenie cieczy ; podobieństwo hydrodynamiczne ; przykłady obliczniowe ; równania pola temperatury ; podobieństwo termiczne ; konwekcja swobodna ; analogia dyfuzyjno-termiczna ; konwekcja wymuszona ; przenikanie ciepła i substancji ; cieplny kontakt wody i powietrza ; przejmowanie ciepła ; stacjonarne przewodzenie ciepła ; absorpcja i refleksja ; podobieństwo dyfuzyjne ; analogia hydrodynamiczno-termiczna ; przewodzenie dwuwymiarowe ; ciało czarne ; właściwości termofizyczne ; żebra proste ; niestacjonarne przewodzenie ciepła ; okresowo zmienna temperatura ; regeneracyjne wymienniki ciepła ; przeponowe wymienniki ciepła ; prawa promieniowania ciepła ; radiacja ciepła ; ciało szare ; efektywność rekuperatorów ; krytyczna średnica izolacji ; skraplanie par ; ekrany

Description:

Treścią podręcznika jest teoria przenoszenia energii cieplnej w zastosowaniu do zagadnień występujących w technice. Całość wywodów podporządkowano celom aplikacyjnym. Stąd po omówieniu podstawowych praw i wyprowadzeniu równań pola temperatury przedstawiono najpierw przewodzenie ciepła w przegrodach i żebrach prostych, a potem przenikanie ciepła przez przegrody gładkie i żebrowane. To z kolei umożliwia prezentację pełnej teorii przeponowych wymienników ciepła. Dopiero potem analizuje się szczegółowo przejmowanie ciepła, promieniowanie ciepła oraz przenoszenie ciepła połączone z przenoszeniem substancji. Osobno omówione jest niestacjonarne przewodzenie ciepła i dwuwymiarowe przewodzenie ciepła. Wszystkie problemy ilustrowane są przykładami obliczeniowymi i ćwiczeniami, rozwiązanie których ułatwiają tablice zawierające niezbędne dane termofizyczne. Na koniec zaprezentowano tryb postępowania podczas projektowania wymiennika ciepła.

Publisher:

Biblioteka Główna Politechniki Gdańskiej

Place of publication:

Gdańsk

Date:

2008 ; 2011

Resource Type:

skrypt

Format:

application/pdf

Language:

pol

Rights Management:

domena publiczna

Rights Management:

Biblioteka Politechniki Gdańskiej

Digitalization:

Biblioteka Politechniki Gdańskiej

Localization of the Source:

Biblioteka Politechniki Gdańskiej

×

Citation

Citation style: