Object

Title: Kłosy : organ Związku Kółek Rolniczych Zachodnio-Pruskich, 1910, marzec

Resource Type:

czasopismo

Notice:

Opis na podstawie: R. 2, nr 1 (2 stycz. 1909), Bibliografia Czasopism Pomorskich / H. Baranowski, oraz R. 18 (1925). ; Redaktor odpowiedzialny: Ignacy Wieczorek. ; Od. R. 2, nr 27 (1909) nakład i redakcja: L. Połczyński, druk: S. Buszczyński : Toruń. Od R. 18 (1925) [?] redaktor odpowiedzialny: Jan Lentz. ; Od 1925 podtytuł: tygodnik urzędowy Pomorskiej Izby Rolniczej [...]. ; Od R. 22, nr 26/27 (1929) podtytuł: tygodnik Pomorskiej Izby Rolniczej [...]. ; Od R. 31, nr 20 (1938) podtytuł: tygodnik ilustrowany : [tygodnik fachowo-rolniczy i społeczno- gospodarczy]. ; Od R. 38, nr 2 (1945) podtytuł: dwutygodnik rolniczy i społeczno-oświatowy. ; Od R. 20, nr 2 (1927) redaktor: Wł. Jacyna, od R. 22, nr 26-27 (1929) redaktor: Wł. Nalaskowski, od R. 27, nr 24 (1934) redaktor: A. Miksiewicz, od R. 31, nr 20 (1938) redaktor: J. Płażewski, od R. 40, nr 1 (1946) redaktor: St. Szydłowski. ; Czasopismo w latach 1939-1945 nie ukazywało się, wznowiono 1 listopada 1945.

Publisher:

Drukarnia i Księgarnia, Tow. z ogr. por.

Place of publication:

Pelplin

Contributor:

Wieczorek, Ignacy. Redaktor ; Janta-Połczyński, Leon (1867-1961). Redaktor ; Buszczyński, Sylwester (1855-1940). Wydawca ; Lentz, Jan. Redaktor ; Jacyna, Władysław. Redaktor ; Nalaskowski, Władysław. Redaktor ; Miksiewicz, Andrzej ( -1953). Redaktor ; Szydłowski, Stanisław. Redaktor ; Płażewski, J. (rolnictwo). Redaktor

Format:

application/pdf

Language:

pol

Rights Management:

domena publiczna

Digitalization:

Biblioteka Uniwersytetu Gdańskiego

Localization of the Source:

Biblioteka Uniwersytetu Gdańskiego

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information