Informacje o Projekcie Pomorska Biblioteka Cyfrowa

Pomorska Biblioteka Cyfrowa stawia sobie za cel udostępnienie Państwu:
  • pełnych tekstów zasobów piśmienniczych instytucji partnerskich, w tym do zbiorów zabytkowych i starodruków, stanowiących zabytki piśmiennictwa naszego regionu,
  • innych rodzajów zbiorów, w tym muzykaliów, dokumentów życia społecznego, nagrań radiowych, zbiorów graficznych, kartograficznych
  • ustawicznie rozwijanej oferty biblioteki o nowe publikacje i nowe interesujące dla czytelników kolekcje tematyczne,
  • interesujących zbiorów z punktu widzenia historii i kultury naszego regionu, w tym dotyczących historii miasta Gdańska, Gdyni, zbiorów kaszubskich, dokumentów życia społecznego, zabytkowych zbiorów kartograficznych.

Pełna nazwa Projektu

Pomorska Biblioteka Cyfrowa (lokalizacja: Serwerownia CI TASK; ośr. digit. Politechnika Gdańska, Uniwersytet Gdański, Biblioteka Gdańska PAN; Centrum Mobilne - obwoźny skaner)


Finansowanie Projektu
Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana 29 czerwca 2009 roku

Wartość Projektu:
9 254 443, 85 PLN
Dofinansowanie z UE:
6 393 534,76 PLN


Projekt realizowany jest w ramach:
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

Numer i nazwa osi priorytetowej:
2. Społeczeństwo wiedzy

Numer i nazwa działania w ramach osi priorytetowej:
2.2 Infrastruktura oraz usługi tworzące podstawy społeczeństwa informacyjnego

Numer i nazwa poddziałania w ramach Działania Programu Operacyjnego:
2.2.2 Rozwój usług społeczeństwa informacyjnego


Partnerzy Projektu

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji